• Sanne

Sexig hjärnkemi


Det är två tankar bakom val av titel till det här inlägget.

1.Signalsubstanser som produceras i hjärnan påverkar vårt drive. Sexdrive.

2.Mängden av signalsubstanserna påverkas av våra könshormoner, sexhormones.</