• Sanne

Detta säger dina symtom om din hormonella balans!


Det är sällan, nästan aldrig som jag möter någon i min klinik som kommer med endast ett symtom. Ofta är det en rad olika symtom som visar sig när något i kroppen inte står rätt till.

Det är också kombinationen av dessa symtom som gör det lättare att spåra vad den bakomliggande orsaken k