• Sanne

Det energetiska mötet

I skrivande stund på ett tåg mellan Gbg och Sthlm. Jag älskar att ha en app jag kan uppdatera bloggen ifrån. Kanske det blir fler uppdateringar med denna.

Känner du igen känslan när du möter en person och det "klickar" med en gång. Visst är det en härlig känsla? Denna klick beror (enligt de som är expert på området) att våra celler vibrerar i samma frekvens. När dessa vågor av energi möter varandra så förstärks dem.

Det motsatta händer när du möter någon du får en dålig "vibe" av. Er energi möts inte i harmoni.