• Sanne

Symptom som kan visa en hormonell obalans.Hormoner fungerar som kroppens budbärare och har stor påverkning på bl.a vårt humör, våra känslor, vår hjärna och vår fettförbränning.

Inte alla förstår hormoner betydelse för vår kropp och sinnes välbefinnande.

Obalanser i hormonsystemet kan visa sig som bl.a:

 • Minskad sexlust

 • PMS

 • Ökad hårväxt

 • Nervösitet, ångest eller oro

 • Depression

 • Nattsvetnningar

 • Hårlossning

 • Återkommande infektioner och inflammationer

 • Smärtsam och/eller oregelbunden menstraution

 • Huvudvärk och migrän

 • Trötthet

 • Torra slemhinnor

 • Infertilitet eller upprepade missfall

 • Svampinfektioner och underlivskatarr

 • Övervikt

 • M.fl

Det är flera orsaker till hormonell obalans där de vanligaste är stress, brist på sömn, övervikt och brist på näringsämnen eller för stort intag av socker och kolhydrater. Andra orsaker är kopplade till miljö och genetik. Stressen kan vara vardagsrelaterad (hämta och lämna på dagis, laga mat, möten, deadlines etc) men också stress som i känslor och gamla oförlösta trauman kan skapa en obalans i vårat hormonsystem.

En komplementär hormonterapeut arbetar med att se på klientens sjukdomsbild och därefter lägga en individuell plan för hur klienten kan nå optimalt kroppsligt och psykiskt välmående. Vi ser människan som en helhet där kroppen och sinnet konstant arbetar tillsammans och där hormonerna är den biologiska korrenspondensen mellan sinne och kropp.

Då alla personer är individuell