• Sanne

Stimulansdetox

Jag nämnde stimulansdetox i mitt förra

inlägg

.

Jag vill förklara det här närmare.

Jag har en teori där jag menar att för att en människa ska flytta på sig åt positiv riktning så krävs:

1