top of page
  • Skribentens bildSanne

Att finna orsaken till sina symptom


Jag startade på allvar att förstå kopplingen mellan sinne och kropp för ett par år sedan när jag bodde i Berlin.

Jag hade halsont som stegrade under någon vecka och som slutade med att jag knappt kunde äta eller dricka. Eftersom jag inte hade mitt sjukförsäkringskort med mig så var jag tvungen att ta flyget hem en sen kväll för att få komma till sjukhuset i Stockholm. Jag hade utvecklat en såkallad halsböld på höger sida i svalget och jag fick penicillin vilket gjorde att jag blev frisk igen efter ett par dagar.

En tid innan detta hände hade jag tagit ett beslut baserat på att jag hade varit oärlig . Jag hade levt i en överbevisning om att allt var som det skulle och förstod inte vid det tillfället att jag hade varit oärlig, inte minst mot mig själv.

Några månader senare började jag känna att de samma symptom jag hade den gången sakta återkom. Inte alls i samma grad men en mildare variant.

Jag började (med extern hjälp) att spåra dessa symptom:

1.Hur känner jag mig just nu

2.Vilken situation står jag i just nu

3.Vad kände jag förra gången symptomen visade sig

4.Vilken situation var jag i då

5.Vilka andra personer är inblandade i min ”konflikt” och vad har den/dem för roll i mitt liv.

Jag kunde se ett tydligt samband och förstod att symptomen uppstod i en situation då jag kände att jag bar på något som jag behövde få ut och vara ärlig om.

Symptomen var alltid kopplade till en återkommande inre konflikt relaterat till det andra könet.

När jag vågade prata ärigt om mina känslor som annars kunde kännas skamfulla så försvann symptomen. (Ja, det finns inget jag inte vågar berätta för min pojkvän idag som jag tidigare skulle ha hållit inne).

Jag har förstått att vägen till att skapa ett ärligt och tryggt förhållande är att vara öppen… om ALLT.

Detta är ett lätt sätt att skapa mer medvetenhet om sin hälsa.

Om du har ett återkommande symptom:

1.När uppstod symptomet första gången?

2.Vad kände du då? (Maktlöshet, ensamhet, förtvivlan, självförakt, förakt mot någon annan etc etc)

3.Vilken situation befann du dig i?

4.När symptomet återvände. Vad kände du då?

5.Vilken situation befann du dig i?

6.Om du har symptom idag. Hur känner du dig just nu?

7.Vilken situation befinner du dig i?

Och….

8.Vad kan jag ändra på för att få det bättre igen? (Det är alltid en bra start att bara förstå sambandet och när tiden är inne göra de förändringar som ska till.)

Ibland är det ett tankemönster som ska ändras på, tillexempel en tanke om att du inte är tillräcklig.

En annan gång kan det vara externa faktorer som ska ändras på. Tillexempel att avsluta ett destruktivt förhållande. Kom också ihåg att alltid tänka holistiskt, ta också livsstil i betraktning. Hur äter jag? Hur rör jag på mig? Kan en livsstils ändring vara aktuell? Tänk också långsiktigt. Ett symptom uppstår ofta efter att du varit i någon form för stress. Det kan hjälpa att se ett par veckor eller månader tillbaka om du inte kan relatera symptomet till en nuvarande konflikt eller stress.

Det är kul att arbeta med att skapa medvetenhet, det är en process och ingen quickfix…

Ett tips på vägen är att alltid tänka biologiskt. För att ge några exempel:

Könsrelaterade symptom har ofta med sexualitet att göra.

Huden har ofta med beröring att göra.

Huvudet är vårt intellekt

Våra fötter tar oss framåt och våra händer håller fast och bär.

Är du en person med ryggrad eller bär dina axlar en tung sten?

Implementera tanken och ta det som en lek. När du först ser sambandet skapas fascinationen och önskan om att lära mer..:)

34 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page